Contacte

Sobre Urban religions

El projecte EREU – MyB (Expressions religioses a l’espai urbà a Madrid i Barcelona) és un projecte I+D finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat per al període 2016-2018 (referència del projecte: CSO2015-66198-P). El projecte està coordinat pel grup de recerca ISOR de la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb la participació del grup de recerca GINADYC-ARESIMA de la Universitat Complutense de Madrid.

Per contactar amb nosaltres:

+34 93 581 24 17
cr.isor@uab.cat


I per més informació sobre nosaltres: