Rosa Martínez-Cuadros

Graduada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra (2013), Màster en Antropologia i Etnografia de la Universitat de Barcelona (2012) i Religion and Political Life MA de la University of Manchester (2015).

Les seves línies d’investigació es centren en l’àmbit de l’islam i el gènere, la religió i la participació política i l’espai públic.

Actualment és doctoranda del Departament de Sociologia de la UAB, després d’obtenir la beca FPU. Realitza la seva tesis en el marc del projecte I+D, sobre la participació política i social de dones musulmanes a Barcelona i a Madrid, dirigida per la Dr. Mar Griera i el Dr. Avi Astor. També coordina un projecte educatiu de l’associació AUDIR (Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós).

Publicacions:

Martinez, Rosa, Clara Fons and Mar Griera. “Cementiris y diversitat religiosa a Barcelona. Un estat de la qüestió. Resum executiu”, September-December 2016, Ajuntament de Barcelona.

rosamartinezcuadros@gmail.com