Maribel Blázquez Rodríguez

Professora del Departament d'Antropologia Social, Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Antropologia Social per la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) des de 2009. Va rebre el Premi Victòria Kent del Seminari d'Estudis de la Dona de la Universitat de Màlaga per la seva tesi titulada: “Ideologías de género y prácticas en la atención sanitaria al embarazo, parto y nacimiento en un área sanitaria de la Comunidad de Madrid”. Pertany al grup GINADYC (Grup de Recerca en Antropologia de la Diversitat i la Convivència) que investiga la diversitat sociocultural des d'un punt de vista antropològic, emfatitzant els valors de la convivència i treballant específicament en les àrees de gènere i sexualitats, pluralisme religiós, famílies, educació i salut.

Les seves investigacions s'han centrat en la salut: prevenció de VIH en grups vulnerables com a població immigrant, salut sexual i reproductiva (cicle menstrual, anticoncepció d'emergència, embaràs i part), l'ús de diferents sistemes mèdics (medicina convencional i alternativa) així com les formes d'auto-cura i promoció de la seva salut. Actualment està investigant les expressions religioses en l'espai públic a la ciutat de Madrid.

Algunes de les seves publicacions són:

2013. Cornejo Valle, Mónica. Blázquez Rodríguez, Maribel. La convergencia de salud y espiritualidad en la sociedad postsecular. Las terapias alternativas y la constitución del “ambiente holístico”. Revista de Antropología Experimental, nº 13, 2013. Texto 2: 11-30. Enlace con: http://www.ujaen.es/huesped/rae/articulos2013/02cornejo13.pdf

2012. Blázquez Rodríguez, Maribel. Montes, María Jesús. La reproducción en la vida de las mujeres. Revista Mètode. pp. 65 - 69. 31/12/2012. ISSN 1133-3987.

Més informació a: https://ucm.academia.edu/MaribelBlazquezRodriguez

miblazquez@cps.ucm.es