Joaquín Eguren Rodríguez

Professor docent investigador de l'Institut Universitari d'Estudis sobre Migracions (IUEM) de la Universitat Pontificia Comillas, Madrid. És professor de les assignatures "Dimensió simbòlica de la mobilitat humana i Segones generacions: família i poblacions emergides de la immigració del Màster de Migracions Internacionals (en línia) d'aquest Institut. Investigador a més de 40 investigacions dutes a terme a l’Institut Universitari d'Estudis Sobre Migracions.

Eguren és doctor en Antropologia, llicenciat en Sociologia i Teologia. Està especialitzat en l'estudi de les segones generacions d'immigrants tema del qual ha realitzat diverses investigacions. A més, és coordinador de l'Observatori Iberoamericà sobre Mobilitat Humana, Migracions i Desenvolupament (OBIMID) i coordinador del Comitè Permanent de IMISCOE "Famílies transnacionals migrants, nens i joves, i les seves experiències quotidianes intergeneracionals i perspectives informals d'aprenentatge". Recentment ha dirigit l'Informe "Anàlisi de les migracions i el desenvolupament a Iberoamèrica i propostes de línies d'actuació" per a l'OIM.

Publicacions rellevants:

Ares, Alberto; Eguren, Joaquín (2017) Los movimientos migratorios en las fronteras iberoamericanas. Kamar S.A.

Eguren, Joaquín (2016) “Una aproximación a las experiencias religiosas y étnicas de los jóvenes de segunda generación en España”. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Migraciones Internacionales. 120, pp. 49 - 70.

Eguren, Joaquín; Ares, Alberto (2016) Las Migraciones en las Fronteras en Iberoamérica. Las Migraciones en las Fronteras en Iberoamérica. Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas.

Eguren, Joaquín (2015) “La construcción de un conflicto: el uso del Velo islámico en la Escuela. Análisis, prevención y transformación de conflictos en contextos de inmigración”. pp. 59 - 67. UAM Ediciones.

Eguren, Joaquín; Martínez, Adoración (2014) “Jóvenes, conflictos y diversidad: sobre cómo los/as jóvenes experimentan la conflictividad y su gestión. Etnografía de la escuela y la interseccionalidad”. pp. 49 - 54. Traficantes de Sueños.

jeguren@upcomillas.es