Francisco Díez de Velasco

És catedràtic de la Universidad de La Laguna (perfil: història de les religions). És doctor en Història i Llicenciat en Antropologia Social i Cultural. És editor de la revista Bandue. Revista de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Coordina el grup de recerca de la Universidad de La Laguna HISTOREL (Història de les Religions). Imparteix les assignatures d'Història de les religions (Grau en Història, ULL), Diversitat religiosa i integració cultural (Grau en Antropologia, ULL) i teories i metodologies de l'estudi de les religions (Màster en Ciències de les Religions UPO / ULL / UCIII i UCM). Membre de l'Institut Universitari de Ciències Polítiques i Socials de la Universidad de La Laguna. És en l'actualitat Investigador principal del projecte "Bases teòriques i metodològiques per a l'estudi de la diversitat religiosa i les minories religioses a Espanya" (HAR2016-75173-P) del Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya, 2017-2020. És acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de la Història.

Entre les seves publicacions, destaquen: Budismo en España: historia, visibilización e implantación (Madrid, Akal, 2013); Religiones en España: historia y presente (Madrid, Akal, 2012); Introducción a la Historia de las Religiones (3ª edició, Madrid, Trotta, 2002); Los caminos de la muerte (Madrid, Trotta, 1995); Lenguajes de la religión (Madrid, Trotta, 1998), Las nuevas religiones (Madrid, Ediciones del Orto, 2000), La historia de las religiones: métodos y perspectivas (Madrid, Akal, 2005), Breve historia de las Religiones (Madrid, Alianza, 2006, nueva edición 2014), "Ritos y juegos del toro" en la trayectoria investigadora de Ángel Álvarez de Miranda (Sevilla, Athenaica, 2015) o com a editor Miedo y religión (Madrid, Ediciones del Orto, 2002), El estudio de la Religión (Madrid, Trotta, 2002 amb F. García Bazán), Religiones minoritarias en Canarias: Perspectivas metodológicas (Santa Cruz de Tenerife, ed. Idea, 2007 amb A. Galván), Religiones entre continentes: Minorías religiosas en Canarias (Barcelona, Icaria, 2008) o Las iglesias ortodoxas en España (Madrid, Akal, 2015), i com a director Religiones y Culturas (Madrid, Santillana, 2005-2010).