Avi Astor

Investigador Ramón i Cajal, membre del grup de recerca ISOR, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona.

Avi Astor va rebre el seu doctorat en Sociologia a la University of Michigan el 2011 després de defensar la seva tesi, Mobilizing against Mosques: The Origins of Opposition to Islamic Centers of Worship in Spain. Abans d'entrar a formar part de l'equip d'investigació ISOR, ha estat investigador post-doctoral en el grup de recerca GRITIM-UPF i en el Departament de Sociologia i Antropologia de la Universitat de Tel Aviv.

Les seves investigacions se centren en la identitat, la cultura i la religió, amb una focalització especial en les relacions intergrupals. El seu treball s'ha publicat en diverses revistes prestigioses com Theory and Society, The International Migration Review, The Journal of Ethnic and Migration Studies, and The Journal for the Scientific Study of Religion,, així com ha publicat diferents llibres editats. El seu llibre, Rebuilding Islam In Contemporary Spain The Politics of Mosque Establishment, 1976–2013, es publicarà pròximament amb l’editorial Sussex Academic Press.

Avi.Astor@uab.cat