Anna Clot-Garrell

Doctorada en Sociologia amb menció internacional per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2016, membre del grup de recerca Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) i actualment investigadora postdoctoral. Durant el seu doctorat ha estat col·laboradora docent del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora visitant en el Politics, Philosophy and Religion Department a la Lancaster University (United Kingdom), en el Centre d’Études Ethniques des Universités Montréalaises at the Université de Montréal (Canada) i a l'Institut de Sciences Sociales des Religions Contemporaines at the Université de Lausanne (Switzerland). Recentment, ha estat guardonada amb la beca Young Scholars Fellowships (2017) per a una estada de recerca postdoctoral a l'Istituto Sangalli de Florència i és col·laboradora docent a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Des de la tesina de màster sobre les noves expressions de religiositat a la ciutat de Barcelona, guardonada amb el Premi Ninian Smart (Politics, Philosophy and Religion Department, Lancaster University), la seva recerca s'ha centrat en les transformacions religioses contemporànies i el canvi sociocultural des d'una perspectiva sociològica humanística. Els seus diversos interessos intel·lectuals l'han portat a implicar-se a diferents projectes combinant la teoria sociològica amb el treball empíric. La seva tesi va ser un estudi etnogràfic que es va centrar en qüestions de secularització i canvi sociocultural en relació a l'adaptació institucional i les transformacions del catolicisme. Des d'una aproximació sociològica al confinament a través de l'estudi d'un monestir com a "institució total", la tesi mostra processos de reconceptualització del lloc de la individualitat, reconfiguracions de les formes d'autoritat i comunitat així com l'emergència de noves formes de coerció i espiritualitat. Paral·lelament a la seva investigació doctoral, també ha treballat i col·laborat a diferents projectes d’investigació de l'ISOR sobre l'estudi de la diversitat religiosa i les minories religioses. Els projectes on ha participat han girat entorn a la diversitat religiosa a les institucions públiques, les noves espiritualitats i l'estudi de les expressions religioses a l'espai urbà. Actualment, també treballa en qüestions relacionades amb la materialitat i l'espacialitat en relació a l'estudi de la dimensió simbòlica de les polítiques de la diversitat i els espais de silenci i/o multi-religiosos.

Publicacions rellevants:

Clot-Garrell, Anna. (2016). “Current mutations of the monastic novitiate: emerging institutional imperatives, new forms of obedience” in Jonveaux, I. and Palmisano, S. (eds.) Monasticism in Modern Times, London: Routledge.

Griera, Mar; Clot-Garrell, Anna. (2015). “Doing yoga behind bars: A sociological study of the growth of holistic spirituality in penitentiary institutions” in Becci, I. and Roy, O. (eds.) Religious Diversity in European Prisons: Challenges and Implications for Rehabilitation. The Netherlands: Springer, pp 141-157.

Griera, Mar; Martínez-Ariño, Julia; Clot-Garrell, Anna; García-Romeral Gloria (2015). “Religiones en la prisión: secularización, catolicismo y minorías religiosas en España”. Revista Internacional de Sociología. 73(3). DOI: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2015.73.3.e020.

Griera, Mar; Clot-Garrell, Anna. (2015) “Banal is not trivial. Visibility, recognition and inequalities between religious groups in prison”. Journal of Contemporary Religion. 30(1), pp.23-37.

annaclotgarrell@gmail.com