Alaitz Penas Cancela

Diplomada en Educació Social per la Universitat de Deusto a 2009. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Complutense de Madrid el 2011. Màster en Ciències de les Religió per la Universitat Complutense de Madrid el 2012. Tècnic en Igualtat de gènere per la Universitat de la Nebrija en 2017. Membre del grup ARESIMA (Antropologia de la Religió i l'Espiritualitat de l'Institut Madrileny d'Antropologia). Membre del grup HISTOREL (Història de les Religions)

A l'actualitat, Alaitz Penas és tècnica en Medicació Social Intercultural a la Fundació La Merced Migraciones impulsant el projecte de nova implementació: "Salam: prevenció de la islamofòbia, radicalisme islàmic i diàleg interreligiós". Anteriorment, ha estat secretària de l'Institut Madrileny d'Antropologia; Coordinadora de la Comissió Transversal de Comunicació, Participació i Coordinació de Grups Temàtics de l'IMA; Coordinadora del Seminari Predoctoral de la UCM; Coordinadora del ARESIMA i Tècnica de Joventut per a l'Ajuntament de Mungia (Bizkaia).

Àrees de recerca: pentecostalisme; transnacionalisme religiós; religió en l'espai públic; llibertat religiosa i de consciència; diàleg interreligiós; islamofòbia

Publicacions destacades:

La religión en la ciudad: dimensiones jurídicas del establecimiento de los lugares de culto. Boletín 11. Observatorio del Pluralismo Religioso en España (2012)

La religión a la calle: visibilizando la práctica religiosa en el entorno urbano. Acta XI. Congreso Español de Sociología La religión como sistema transnacional. (2013)

Acta VII Congreso de Migraciones internacionales en España. Movilidad Humana y diversidad social (2012)

alaitzpenas@gmail.com