Adoración Castro Jover

Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l'Estat a la Facultat de Dret de la Universitat del País Basc. Premi extraordinari de doctorat. Ha realitzat estades de recerca a la Universitat de "La Sapienza" de Roma (Itàlia) (1988), Universitat de Berkeley (USA) (2004) i Universitat d'Oxford (UK) (2014). Ha estat professora convidada com experta per la International Commission on Freedom of Conscience els dies 16, 17 i 18 d'abril de 1999 a la George Washington University i el 19 al Theological Seminary in Pasadena (Los Angeles). Ha estat convidada com a "visiting professor" per la Facultat de Dret de la Universitat de Bolonya (2012) (Itàlia). També, ha estat convidada per impartir conferències en nombroses universitats italianes: Càller, Salerno, Campobasso, Roma "La Sapienza", Siena, Florència, Bolonya. Castro Jover ha participat, així mateix, en un seminari a Bremen (Alemanya) i en Arras (França) així com ha realitzat mobilitat Erasmus com a docent a la Università degli studi di Milano (2016) i a la Università degli studi di Messina (2017) (Itàlia). Ha estat nomenada com a rapporteur per la Universitat de Paris XI per formar part en el Tribunal de Tesi doctoral defensada per Mélanie Lopez amb el títol de Liberté religieuse et contrôle des cultes a France et en Espagne: Lieux et Ministres el 6 de desembre de 2010, i nomenada com a membre OCSE per Decret Direttoriale n. 236 de l'11 de febrer de 2013, per formar part a la "Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale 12/C2-Diritto ecclesiastico e canonico" per un període de dos anys. Castro Jover ha estat Investigadora Principal en diversos projectes I+D: Projecte I+D Minories religioses i identitat cultural a Espanya i a la Unió Europea SEJ2006-08623; Projecte I+D Instruments jurídics d'integració de la diversitat DER2009-06965; Solidaritat, participació i convivència en la diversitat DER2013-42261-P; Els límits a l'autonomia de les confessions DER2016-75015-P).

Les seves línies d'investigació s'han desenvolupat al voltant de les minories religioses, la interculturalitat com a model de gestió de la diversitat, l'objecció de consciència i la laïcitat.

Entre les seves publicacions, destaquen:

Libertad de enseñanza de las confesiones religiosas entre libertad de expresión y discurso del odio, en Stato, Chiese e pluralismo confessionale, número: 24, pp. 1- 35, 2017.

Libertad de conciencia, objeción de conciencia y derecho a la objeción de conciencia, en Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, número 2, pp. 1-26, 2016

Asistencia social, participación y reconocimiento de la diversidad. El modelo en España, en Asistencia social, participación y reconocimiento de la diversidad. Un estudio comparado entre Alemania, España, Francia e Italia, ed. Adoración Castro Jover, ed. Libelulla, Tricase, 2015, pp.65-102.

La tutela de la diversidad religiosa en el ámbito local entre reglas jurídicas y buenas prácticas. El contexto español, en Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y modelos de intervención en España y en Italia, dir. Adoración Castro Jover, ed. Thomson-Reuters Aranzadi, Pamplona 2013, pp. 53-86

Interculturalidad y Derecho en el ámbito regional y supranacional europeo, en Interculturalidad y Derecho, dir. Adoración Castro Jover, ed. Thomson-Reuters Aranzadi, Pamplona 2013, pp. 23-57.