Hután Hejazi

Nascut a Teheran (Iran), és antropòleg i professor del Departament de Relacions Internacionals de la Universitat Europea de Madrid. Es va doctorar a la Rice University amb la seva tesi titulada: "Baha'ism: History, Transfiguration, Doxa" (2010). Sol impartir classes en anglès, entre elles "Language, Culture and Identity", "Pressure Groups", i "Social and Economic Thought". És membre de The Society for Cultural Anthropology, de l'American Anthropological Association, i investigador principal en el grup de recerca ARESIMA. Ha estat conferenciant en l'American Academy of Religion, i en Ankulegi. Així mateix, ha impartit seminaris en el Seminari Obert de la UNED.

Investiga les ideacions i pràctiques religioses islàmiques (entre d'altres religions), moviments religiosos a l'Orient Mitjà i Europa, i les relacions que aquestes poden tenir amb el neoliberalisme. El mil·lenarisme, la reproducció social, les conversions religioses, l'antropologia de l'ètica, la ideologia, la ideologia semiòtica, l'hermenèutica, la retòrica i, més recentment, l'espai públic, són algunes de les seves línies d'interès.

hutanhejazi@gmail.com